Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 30 tháng 6 năm 2022

Ngày đăng: 27/6/2022 10:18

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam.
Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Thị Hòa - Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật.
Chủ đề đào tạo: "Xử trí xuất huyết tiêu hóa cao".
Chương trình kết nối qua hệ thống Telehealth Viettel (IP: 200827002).
Chuyên mục đào tạo trực tuyến sẽ phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến.

Các tin khác