Truyền thông giáo dục sức khỏe trực tuyến ngày 12 tháng 7 năm 2022

Ngày đăng: 6/7/2022 14:13

Báo cáo viên: TS. Nghiêm Trung Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, BV Bạch Mai
Chương trình được phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến.

Các tin khác