Truyền thông giáo dục sức khỏe ngày 15 tháng 7 năm 2022

Ngày đăng: 13/7/2022 21:07

Báo cáo viên:
* ThS.BS. Vũ Mai Liên - Khoa Phụ sản
* ThS.BS. Phan Thị Thu Hằng - Khoa Phụ sản
Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm ĐT-CĐT: https://fb.me/e/24BKlnrDS

Các tin khác