Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Tim mạch

Ngày đăng: 29/7/2022 15:24

Thời gian: Từ 14h00 - 16h00
Hình thức: Tham gia qua Zoom (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)
Chủ trì: PGS.TS. Tạ Mạnh Cường - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch
Chủ đề đào tạo trực tuyến: "Điều trị rung nhĩ ở bệnh nhân Suy tim"
Báo cáo viên: ThS. Viên Hoàng Long - Viện Tim mạch

Các tin khác