Truyền thông giáo dục sức khỏe ngày 9 tháng 8 năm 2022

Ngày đăng: 4/8/2022 17:12

Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Thị Thùy Dương - Trung tâm Huyết học và Truyền máu, BV Bạch Mai
Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/3GdTh9NLL

Các tin khác