Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Thần kinh

Ngày đăng: 5/8/2022 09:14

Chủ trì: TS. Võ Hồng Khôi - Giám đốc Trung tâm Thần kinh
Báo cáo viên: ThS. Bùi Thị Nga - Trung tâm Thần kinh
Chủ đề đào tạo: Chẩn đoán và điều trị co thắt nửa mặt; Ứng dụng điều trị Botulinum toxin A trong một số loạn trương lực cơ vùng đầu mặt cổ
Chương trình kết nối qua Zoom (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác