Tin mới

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN

28/04/2021 07:33:53

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đơn vị và cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu xã hội hóa, thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO SIÊU ÂM DOPPLER TIM

27/04/2021 11:18:55

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đơn vị và cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu xã hội hóa, thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGÀY 12/05/2021

20/04/2021 09:42:50

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đơn vị và cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu xã hội hóa, thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGÀY 05/05/2021

15/04/2021 10:26:04

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đơn vị và cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu xã hội hóa, thông tin cụ thể như sau:

Tuyển sinh khóa đào tạo thực hành sau tốt nghiệp dành cho điều dưỡng

09/04/2021 11:29:48

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành sau tốt nghiệp để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề, Bệnh viện Bạch Mai tuyển sinh khóa đào tạo thực hành sau tốt nghiệp dành cho điều dưỡng, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

17/03/2021 15:20:19