Tin mới

Kiện toàn và Quản lý chất lượng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

17/04/2015 08:58:49

Tăng cường chất lượng quản lý Đào tạo, Chỉ đạo tuyến kiện toàn Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị Cán bộ viên chức TDC ngày 30.12.2013

26/03/2014 09:46:14

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị Cán bộ viên chức TDC ngày 30.12.2013 

Quyết định số 5479/QĐ-BYT về việc ban hành "Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2014"

25/03/2014 10:09:44

Quyết định số 5479/QĐ-BYT về việc ban hành "Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2014"

Mẫu biển mica để bàn mới năm 2014

21/03/2014 12:29:56

Nhằm hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu TDC, Phòng STID trân trọng giới thiệu mẫu biển mica mới để tại các bàn họp, Hội nghị, ...

Giới thiệu chung Tổ Tài chính kế toán

16/02/2014 21:53:52

Giới thiệu chung Tổ Tài chính kế toán

Giới thiệu chung Văn phòng trung tâm

16/02/2014 21:52:08

Giới thiệu chung Văn phòng trung tâm

Giới thiệu chung phòng Đào tạo

16/02/2014 21:29:29

Giới thiệu chung phòng Đào tạo

Danh mục Văn bản Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của TDC

15/02/2014 11:37:46

Danh mục Văn bản Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của TDC

Ban Giám đốc

23/08/2011 11:20:19