Tin mới

Quyết định trúng tuyển BSNT khóa IV năm 2013

Quyết định trúng tuyển BSNT khóa IV (2013-2016) của bệnh viện Bạch Mai

Kết quả thi tuyển BSNT khóa IV năm 2013

23/09/2013 08:10:21

Kết quả thi tuyển BSNT khóa IV năm 2013 của bệnh viện Bạch Mai...

Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển CKII khóa IV năm 2013

27/08/2013 08:17:34

Bệnh viện Bạch Mai thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển CKII khóa IV năm 2013

Kết quả thi tuyển BSCKI, BSCKII khóa III năm 2012

24/08/2012 16:33:40

Hội đồng tuyển sinh BSCKI, BSCKII năm 2012 bệnh viện Bạch Mai thông báo kết quả thi tuyển BSCKI, BSCKII khóa III năm 2012 (file đính kèm)
Thời gian nhận đơn phúc tra: Từ ngày 22/8/2012 đến ngày 05/9/2012.
Địa điểm nhận đơn phúc tra: Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 - đường Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội.