Tin mới

Lịch thi, danh sách thi tốt nghiệp CKI, CKII khóa IV

30/09/2015 11:56:02

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi, quy chế và danh sách phòng thi tốt nghiệp CKI, CKII khóa IV (2013-2015) của bệnh viện Bạch Mai.

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 31/8- 4/9/2015

01/09/2015 09:31:07

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 31/8- 4/9/2015

Kế hoạch tốt nghiệp BSNT Khóa III và CKI, CKII khóa IV

28/08/2015 10:53:19

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tốt nghiệp BSNT khóa III và CKI, CKII khóa IV.

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 24/8- 28/8/2015

21/08/2015 16:22:16

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 24/8- 28/8/2015

Thông qua đề cương CKII - Hóa sinh y học khóa III (2012-2014)

01/04/2014 08:46:23

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thông qua đề cương CKII - Hóa sinh y học khóa III (2012-2014) của bệnh viện Bạch Mai


Thông qua đề cương CKII - Nội Tiêu hóa khóa III (2012-2014)

01/04/2014 08:40:51

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thông qua đề cương CKII - Nội Tiêu hóa khóa III (2012-2014) của bệnh viện Bạch Mai

Lịch bảo vệ luận văn CKII khóa II (2011-2013)

24/12/2013 17:10:55

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch bảo vệ luận văn CKII Khóa II (2011-2013)

Thông báo nhập học BSNT khóa IV năm 2013

14/11/2013 10:10:26

Bệnh viện Bạch Mai thông báo lịch nhập học và khai giảng BSNT khóa IV năm 2013

Kế hoạch tốt nghiệp CKI, CKII khóa II (2011-2013)

03/10/2013 17:45:43

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tốt nghiệp CKI, CKII khóa II (2011-2013) của bệnh viện Bạch Mai

Lịch thi chi tiết và danh sách thí sinh tại các phòng thi CKI, CKII khóa IV năm 2013

20/06/2013 16:36:27

Thông báo lịch thi tuyển chi tiết và danh sách thí sinh tại các phòng thi CKI, CKII khóa IV năm 2013.

Thông báo: Lịch thi và danh sách phòng thi tốt nghiệp BSCK I, BSCK II khóa I

03/01/2013 08:37:38

Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp thực hành: từ ngày 0201/2013 - 04/01/2013. Thi lý thuyết ngày 05/01/2013. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày 21 -23/01/2013.

Lịch học, lịch thi

05/09/2011 10:44:07