Tin mới

HỒI SỨC CẤP CỨU, TIM MẠCH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG LUÔN LÀ NHỮNG CHUYÊN NGÀNH HÀNG ĐẦU ĐƯỢC HỌC VIÊN LỰA CHỌN

03/08/2016 15:43:41

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai cùng các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Thăm dò chức năng, Tim mạch đã tổ chức tiếp nhận 76 học viên từ các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh khu vực phía bắc về học tạp tại bệnh viện Bạch Mai. 06 khóa đào tạo gồm: Hồi sức cấp cứu cơ bản; Hồi sức cấp cứu nâng cao; Chăm sóc bệnh nhân hồi sức cấp cứu; Nội soi đường tiêu hóa trên; Trợ giúp nội soi đường tiêu hóa trên; Siêu âm tim nâng cao.