Tin mới

Lịch thi, danh sách thi tốt nghiệp CKI, CKII khóa IV

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi, quy chế và danh sách phòng thi tốt nghiệp CKI, CKII khóa IV (2013-2015) của bệnh viện Bạch Mai.

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 31/8- 4/9/2015

01/09/2015 09:31:07

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 31/8- 4/9/2015

Kế hoạch tốt nghiệp BSNT Khóa III và CKI, CKII khóa IV

28/08/2015 10:53:19

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tốt nghiệp BSNT khóa III và CKI, CKII khóa IV.

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 24/8- 28/8/2015

21/08/2015 16:22:16

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 24/8- 28/8/2015

Thông qua đề cương CKII - Hóa sinh y học khóa III (2012-2014)

01/04/2014 08:46:23

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thông qua đề cương CKII - Hóa sinh y học khóa III (2012-2014) của bệnh viện Bạch Mai


Thông qua đề cương CKII - Nội Tiêu hóa khóa III (2012-2014)

01/04/2014 08:40:51

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thông qua đề cương CKII - Nội Tiêu hóa khóa III (2012-2014) của bệnh viện Bạch Mai

Lịch bảo vệ luận văn CKII khóa II (2011-2013)

24/12/2013 17:10:55

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch bảo vệ luận văn CKII Khóa II (2011-2013)

Thông báo nhập học BSNT khóa IV năm 2013

14/11/2013 10:10:26

Bệnh viện Bạch Mai thông báo lịch nhập học và khai giảng BSNT khóa IV năm 2013

Kế hoạch tốt nghiệp CKI, CKII khóa II (2011-2013)

03/10/2013 17:45:43

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tốt nghiệp CKI, CKII khóa II (2011-2013) của bệnh viện Bạch Mai

Lịch thi chi tiết và danh sách thí sinh tại các phòng thi CKI, CKII khóa IV năm 2013

20/06/2013 16:36:27

Thông báo lịch thi tuyển chi tiết và danh sách thí sinh tại các phòng thi CKI, CKII khóa IV năm 2013.

Thông báo: Lịch thi và danh sách phòng thi tốt nghiệp BSCK I, BSCK II khóa I

03/01/2013 08:37:38

Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp thực hành: từ ngày 0201/2013 - 04/01/2013. Thi lý thuyết ngày 05/01/2013. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày 21 -23/01/2013.

Lịch học, lịch thi

05/09/2011 10:44:07