Tin mới

[THÔNG BÁO] Các khóa đào tạo về lĩnh vực Quản lý điều dưỡng

6/24/2020 4:24:22 PM

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế đang đảm nhiệm công tác quản lý điều đưỡng, đáp ứng các yêu cầu về xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy hiệu quả, sắp tới, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến khai giảng 02 khóa đào tạo về lĩnh vực quản lý điều dưỡng

[THÔNG BÁO] kế hoạch dự kiến khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội tháng 7 năm 2020

6/22/2020 10:34:29 AM

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đơn vị và cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các khóa đào tạo như sau:
Điện cơ đồ cơ bản (dự kiến khai giảng 1/7/2020)- Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm (dự kiến khai giảng 1/7/2020)- Siêu âm doppler mạch máu (học tại Viện Tim mạch)(dự kiến khai giảng 8/7/2020)- Điện tâm đồ cơ bản (dự kiến khai giảng 8/7/2020)