Tin mới

[THÔNG BÁO] Các khóa đào tạo về lĩnh vực Quản lý điều dưỡng

6/24/2020 4:24:22 PM

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế đang đảm nhiệm công tác quản lý điều đưỡng, đáp ứng các yêu cầu về xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy hiệu quả, sắp tới, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến khai giảng 02 khóa đào tạo về lĩnh vực quản lý điều dưỡng

[THÔNG BÁO] kế hoạch dự kiến khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội tháng 7 năm 2020

6/22/2020 10:34:29 AM

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đơn vị và cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các khóa đào tạo như sau:
Điện cơ đồ cơ bản (dự kiến khai giảng 1/7/2020)- Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm (dự kiến khai giảng 1/7/2020)- Siêu âm doppler mạch máu (học tại Viện Tim mạch)(dự kiến khai giảng 8/7/2020)- Điện tâm đồ cơ bản (dự kiến khai giảng 8/7/2020)

Thông Báo Kế hoạch dự kiến khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 17/06/2020

6/9/2020 8:41:26 AM

Thông Báo Kế hoạch dự kiến khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 17/06/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHAI GIẢNG 11/3/2020

2/27/2020 11:51:31 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo

Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học viên

12/25/2019 11:12:26 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học viên đang tham gia các khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thông báo tuyển sinh đào tạo thực hành sau tốt nghiệp, nội dung "Chẩn đoán hình ảnh"

12/5/2019 9:09:02 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tuyển sinh đào tạo thực hành sau tốt nghiệp nội dung "Chẩn đoán hình ảnh" tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 11/12/2019

11/29/2019 1:50:23 PM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày 11/12/2019.

Thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 16/10/2019

9/30/2019 11:25:44 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày 16/10/2019 tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thông báo tổ chức lớp "Cập nhật về tiêu chuẩn chất lượng nước RO trong lọc máu"

9/28/2019 8:52:01 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật về tiêu chuẩn chất lượng nước RO trong lọc máu", thời gian 8:00 - 12:00 ngày 10/10/2019 tại Hội trường lớn - Nhà P Bệnh viện Bạch Mai.

Thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 18/09/2019

8/29/2019 12:19:49 PM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 18/09/2019.

Thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 21/08/2019

8/12/2019 9:01:58 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 21/08/2019 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 19/06/2019

6/6/2019 9:15:09 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 19/06/2019 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Hội thảo "Cập nhật về cấp cứu chấn thương và chấn thương sọ não" ngày 04.06.2019

5/16/2019 8:21:54 AM

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức Hội thảo "Cập nhật về cấp cứu chấn thương và chấn thương sọ não" ngày 04.06.2019