Tin mới

Chuyển người bệnh về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp ở địa phương

29/01/2021 16:51:45

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến sẽ chuyển người bệnh đã được điều trị ổn định về điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp ở địa phương nơi tỉnh, thành phố người bệnh cư trú. Trước khi chuyển tuyến, bệnh viện sẽ chủ động liên hệ trao đổi về tình trạng người bệnh với y tế cơ sở trên địa bàn người bệnh cư trú. Trong trường hợp khi tiếp nhận người bệnh, các tuyến y tế cơ sở có gặp vướng mắc về mặt chuyên môn, đề nghị liên hệ với đầu mối phía Bệnh viện Bạch Mai theo phụ lục đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!