Tin mới

TRIỂN KHAI MỘT LOẠT KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU CẤP CỨU NHI VÀ SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẠ HÒA, PHÚ THỌ

04/11/2020 08:04:38

ệnh viện Đa khoa huyện Hạ Hòa được thành lập năm 1996, là bệnh viện đa khoa hạng IV; Bệnh viện được xếp hạng III năm 2009 và đến 31/10/2014 Bệnh viện được xếp hạng là Bệnh viện Đa khoa hạng II. Theo quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 14 tháng 04 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ, bệnh viện sáp nhập với Trung tâm Y tế thành Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa.

BỆNH VIỆN BẠCH MAI GÓP PHẦN NÂNG CAO VỊ THẾ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BA QUA HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CÁC KỸ THUẬT CAO VÀ CHUYÊN SÂU

04/11/2020 07:50:23

Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ y tế luôn là ưu tiên hàng đầu của Lãnh đạo các đơn vị, tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cũng vậy. Trong năm 2019, thông qua nguồn kinh phí của Đề án 1816 được Bộ Y tế cấp cho Bệnh viện Bạch Mai