Thư viện video

Tọa đàm “ Ngôn ngữ và Cuộc Sống“

Phần 1: "Hãy để Tiếng Anh ngấm vào bạn một cách tự nhiên nhất"- Diễn giả TS. BS Trịnh Thắng
Phần 2: "Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa vào quá trình nghiên cứu tài liệu và làm việc" - Diễn giả PGS. TS. Vũ Văn Giáp

Danh sách video