Thư viện video

Nâng cao phát hiện sớm và tuân thủ điều trị trong quản lý Hen

Giảng viên: PGS. TS. BS Vũ Văn Giáp
Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp, bệnh viện Bạch Mai

Danh sách video