Thư viện video

Xơ phổi vô căn: Xu hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị

Giảng viên: PGS.TS.BS. Vũ Văn Giáp
Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai
Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai

Danh sách video