Thư viện video

Cập nhật GINA 2020 và Hướng dẫn quốc gia về chẩn đoán và điều trị Hen phế quản

Giảng viên: PGS. TS. BS. Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, TP. Hồ Chí Minh

Danh sách video